اعتماد شما، اعتبار ماست

09128893157 -33914990

 

 

 

 

تعرفه های پزشکی مصوب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

     بیمه شدگان و مشتریان محترم ، پرداخت هزینه های درمانی شما در مراکز پزشکی (دولتی و خصوصی) بر اساس تعرفه های مصوب وزارت بهداشت می باشد که در ذیل به بخشی از آن اشاره شده است