اعتماد شما، اعتبار ماست

09128893157 -33914990

 • مراکز پرداخت خسارت بدنه

  • مجتمع مطهري: خيابان مطهري بعد از چهارراه قائم مقام‌- نبش درياي نور(‌شهيد سرافراز‌) پ 44 تلفن : 9-88502301
  • شعبه شميران : ميدان تجريش اول خيابان وليعصر نبش کوجه سلمک تلفن : 16-22715314
  • مجتمع فاطمي : ميدان فاطمي - مقابل وزارت کشور . تلفن : 5-88973323
  • شعبه ممتاز شرق : انتهاي خيابان دماوند . تلفن : 6-77883184
  • شعبه ممتاز غرب : کيلومتر 14 جاده مخصوص کرج – بعد از ايران خودرو . تلفن : 6-44195831
  • شعبه بعثت : بزرگراه بعثت – روبروي پارک خزانه . تلفن : 4-55302912
  • مجتمع هلال احمر : خيابان هلال احمر – بين چهارراه عباسي و استخر . تلفن : 3-55043661

   

 


 

 

 مدارک لازم جهت دریافت خسارت بیمه بدنه

 

فاکتور تهیه قطعات
داغی قطعات
کروکی افسر کاردان
برگ‌های بازجویی طرفین حادثه در خصوص کروکی غیر سازشی
سایر گزارش‌های تکمیلی از قبیل: گزارش نیروی انتظامی، گزارش کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری، برگهقبولتقصیرمقصر،

رایمحاکمدرموردکروکیغیرسازشی،عکسمواضعآسیب‌دیده،خودبیمه‌گزارمی‌تواندعکس‌هاراتهیهکند
تصویر مصدق گواهینامه راننده در هنگام حادثه (برای دارندگان تاکسی ارایه کارنامه) یا دفترچه پلیس راه (برای اتوبوس و مینی‌بوس)
اسناد مالکیت اتومبیل زیان‌دیده
استعلام بیمه‌نامه مقصر و برش بیمه‌نامه
رسید پرداخت حق‌بیمه
صورتحساب مسافران روز حادثه (برای اتوبوس و مینی‌بوس)
فاکتور هزینه حمل
فاکتور لوازم تعویضی در صورت نیاز
بارنامه (برای کامیونها و تریلرها)
درصورتیکه بیمه‌گذار به بیمه بدهکار باشد و حق‌بیمه را کامل پرداخت نکرده باشد، مبلغ بدهکاری از خسارت محاسبه شده کسر می‌گردد
 

مراحل دریافت خسارت
 
مراجعه زیاندیده ( راننده / مالک / بیمه گذار / نماینده قانونی ) به بخش پذیرش جهت اعلام خسارت و تشکیل پرونده
مراجعه به بخش ارزیابی خسارت به همراه پرونده مربوطه جهت برآورد خسارت
مراجعه به بخش پذیرش با توجه به شرایط پرونده و انجام اقدامات ذیل
مراجعه به بخش صدور چک ودریافت خسارت
اقدام جهت انجام تعمیرات ورفع نواقص احتمالی پرونده
دریافت پرونده از بایگانی و مراجعه به بخش کارشناسی خسارت جهت رویت سلامت وسیله نقلیه و ارائه فاکتور و داغی لوازم در صورت نیاز
مراجعه به بخش صدور چک و دریافت خسارت