اعتماد شما، اعتبار ماست

09128893157 -33914990

مرکز پرداخت خسارت سيار

  • ميدان گلها – خيابان کاج شمالي – کوچه 1/6 (شش مميز يک) – پلاک 99 ( دفترمديريت خدمات - پيشخوان خدمات خسارت سيار ) تلفن : 86718888

مرکز پرداخت خسارت شخص ثالث

  • مجتمع فاطمي : " فقط با گزارش پليس " ميدان فاطمي - مقابل وزارت کشور . تلفن : 5-88973323
  • شعبه ممتاز شرق : انتهاي خيابان دماوند . تلفن : 6-77883184
  • شعبه ممتاز غرب :کيلومتر 14 جاده مخصوص کرج – بعد از ايران خودرو . تلفن : 6-44195831
  • شعبه بعثت : بزرگراه بعثت – روبروي پارک خزانه . تلفن : 4-55302912
  • مجتمع هلال احمر :خيابان هلال احمر – بين چهارراه عباسي و استخر . تلفن : 3-55043661
  • شعبه اسلامشهر :جاده ساوه-اسلامشهر-جنب شهرک لاله-روبروي شهرک محمديه. تلفن : 3-2237661-0228

مرکز پرداخت خسارت ديه

  • معاونت اجرائي اتومبيل : خيابان استاد مطهري بعد از چهارراه قائم مقام شماره 312 تلفن : 5-88802582

 


 

مدارک لازم برای دریافت خسارت بیمه شخص ثالث

 

تصویر کروکی افسر کاردان فنی یا نظریه کارشناس رسمی دادگستری یا گزارش پاسگاه
اصل و فتوکپی پشت و رو بیمه نامه مقصر و زیاندیده حادثه
اصل و فتوکپی پشت و رو گواهینامه مقصر و زیاندیده حادثه
اصل و فتوکپی پشت و رو سند مالکیت یا کارت خودرو مقصر و زیاندیده حادثه
اصل و فتوکپی پشت و رو کارت ملی مقصر حادثه
فتوکپی پشت و رو کارت ملی زیاندیده یا زیاندیدگان


غرامت های جانی(هزینه های پزشکی و غرامت فوت و نقص عضو)

 

صورت جلسه اولیه پاسگاه انتظامی
کروکی افسر کاردان فنی ، نظریه کارشناس رسمی دادگستری
گزارش پاسگاه انتظامی به دادگاه و برگه های بازجویی
نظریه های پزشکی قانونی (در مورد مجروحین و مصدومین)
گزارش معاینه متوفی
جواز کفن و دفن
خلاصه رونوشت فوت
صورتحساب هزینه های بیمارستانی (در مورد مجروحین و مصدومین)
حکم صادره دادگاه اولیه و در صورت اعتراض طرفین دادگاه تجدید نظر با آخرین حکم مراجع رسیدگی کننده به موضوع از قبیل رأی دیوان عالی کشور
سایر گزارشات مرتبط
اصل و فتوکپی پشت و رو بیمه نامه مقصر و زیاتدیده حادثه
اصل و فتوکپی پشت و رو گواهینامه مقصر و زیاندیده حادثه
اصل و فتوکپی پشت و رو سند مالکیت یا کارت خودرو مقصر و زیاندیده حادثه
اصل و فتوکپی پشت و رو کارت ملی مقصر حادثه
فتوکپی پشت و رو کارت ملی زیاندیده یا زیاندیدگان
بیمه سر نشین اتومبیل


مدارک مورد نیاز پرونده خسارتی سرنشین

 

صورت جلسه اولین پاسگاه انتظامی
کروکی افسر کاروان فنی ، نظریه کارشناس رسمی دادگستری
گزارش پاسگاه انتظامی و برگهiای بازجویی
نظریه پزشکی قانونی در مورد مجروحین و مصدومین
گزارش معاینه متوفی
جواز دفن
خلاصه رونوشت فوت و گواهی فوت
صورت حسابهای هزینه های بیمارستانی مجروحین و مصدومین
گواهی انحصار وراثت
قیم نامه در صورت داشتن صغیر
تصویر گواهینامه راننده حین حادثه
برش بیمه نامه شخص ثالث

 


مدارک مورد نیاز خسارت های بدون کروکی شخص ثالث

 

داشتن بیمه نامه معتبر طرفین
داشتن گواهینامه مقصر و زیاندیده

 


مراحل دریافت خسارت

 

مراجعه زیاندیده ( راننده / مالک / بیمه گذار / نماینده قانونی ) به بخش پذیرش جهت اعلام خسارت و تشکیل پرونده
مراجعه به بخش ارزیابی خسارت به همراه پرونده مربوطه جهت برآورد خسارت
مراجعه به بخش پذیرش با توجه به شرایط پرونده و انجام اقدامات ذیل
مراجعه به بخش صدور چک ودریافت خسارت
اقدام جهت انجام تعمیرات ورفع نواقص احتمالی پرونده
دریافت پرونده از بایگانی و مراجعه به بخش کارشناسی خسارت جهت رویت سلامت وسیله نقلیه و ارائه فاکتور و داغی لوازم در صورت نیاز
مراجعه به بخش صدور چک و دریافت خسارت