اعتماد شما، اعتبار ماست

09128893157 -33914990

 

مدارک لازم جهت دریافت خسارت


برگه اعلام خسارت بیمه گذار با شرح حادثه و نام مورد بیمه
اصل بیمه نامه
اصل رسید پرداختی حق بیمه
گزارش بازدید اولیه
برگه تعهد نامه بیمه گذار
کارت ملی بیمه گذار
اصل گزارش‌ سازمان‌ آتش‌ نشاني‌ و خدمات‌ ايمني‌ در صورت‌ وقوع‌آتش سوزي.
اصل‌ گزارش‌ نيروي‌‌ انتظامي‌ در صورت‌ آتش سوزي و سرقت‌ با شكست‌حرز
اصل‌ گزارش‌ سازمان‌ هواشناسي‌ در صورت‌ وقوع ط‌وفان.
اصل‌ گزارش‌موسسه‌ ژئوفيزيك‌ در صورت‌ وقوع زلزله.‌

 

 

مراحل دریافت خسارت

 

مراجعه شخص بیمه گذار به همراه مدارک به شعبه پرداخت خسارت و یا نمایندگی صادر کننده بیمه خود جهت اعلام خسارت
اعلام خسارت
تشکیل پرونده
بررسی پرونده توسط واحد خسارت و اعزام کارشناس جهت بازدید از محل
صدور چک در وجه بیمه گذار