اعتماد شما، اعتبار ماست

09128893157 -33914990

مدارک لازم جهت دریافت خسارت


اسناد حمل و خرید :


       *    پیش فاکتور یا پروفرمابارنامه
صورت بسته بندی
گواهی مبدا
بارنامه حمل داخلی

 


اسناد خسارت :

 

صورت مجلس گمرکی(که توسط گمرک صادر میشود)
راهنمای CMR
قبوض انبار گمرکی
گواهی عدم تحویل
گزارش مقامات انتظامی و کروکی حادثه
قبوض باسکول
گواهی بازرسی کالا
گزارش بازرسی کیفیت و کمیت کالا
درافتسوروی

ALLAGE SURVEY

 

 

اسناد گمرکی و بانکی :

 

اعلامیه فروش ارزی
برگ ثبت سفارش
پروانه سبز گمرکی
اظهارنامه خروجی کالا(صادراتی)
پروانه ورود موقت کانتینر

 

 

مراحل دریافت خسارت

 

مراجعه و یا تماس شخص بیمه گذار به همراه مدارک به شعبه پرداخت خسارت و یا نمایندگی صادر کننده بیمه خود جهت اعلام خسارت
اعلام خسار ت
تشکیل پرونده
بررسی پرونده توسط واحد خسارت و اعزام کارشناس جهت بازدید از محل
صدور چک در وجه بیمه گذار