اعتماد شما، اعتبار ماست

09128893157 -33914990

 

 

 

 

 

مدارک لازم جهت دریافت خسارت

 

برگه اعلام خسارت بیمه گذار با شرح حادثه و نام مورد بیمه
اصل بیمه نامه
گزارش بازدید اولیه
برگه تعهد نامه بیمه گذار
کارت ملی بیمه گذار


اگر خسارت جانی باشد:
اگر فوت رخ نداده باشد


صورت‌حساب بیمارستان
قبوض پرداختی
شرح عمل جراحی
خلاصه پرونده بیمارستان
شناسنامه و کپی شناسنامه مصدوم
کارت ملی و کپی کارت ملی مصدوم
فرم “گواهی پزشک معالج” تکمیل شده
کپی برابر اصل لیست تامین اجتماعی (فقط برای پروژه ‌های عمرانی)
به بیمه‌شده شفاها اعلام می‌شود که برای معاینه به پزشک بیمه مراجعه نماید.
بعد از معاینه، پزشک معالج میزان نقص بیمه‌شده را طی نامه‌ای به اطلاع کارشناس اداره خسارت می‌رساند.

 


اگر فوت رخ داده باشد

 

کپی برابر اصل گواهی فوت
کپی برابر اصل شناسنامه باطل‌شده
کپی برابر اصل گذارش نیروی انتظامی
کپی برابر اصل بازپرس کار و امور اجتماعی
کپی برابر اصل گذارش پزشکی قانونی (معاینه جسد)
کپی برابر اصل گواهی حصر وراثت
کپی برابر اصل لیست تامین اجتماعی (فقط برای پروژه ‌های عمرانی)

 


اگر خسارت مالی باشد:

 

مدارک مالکیت زیان‌دیده
نظر دادگاه مبنی بر درصد تقصیر بیمه‌گذار
توجه : با توجه به گستردگی حوادث پیشروی مورد بیمه و یا خسارت های وارده به مورد بیمه و اشخاص ثالث در برخی موارد به مدارکی دیگر جهت دریافت خسارت نیاز پیدا می کنید که این مدارک توسط شرکت بیمه ایران به شما اعلام میگردد

 

 

 

 

مراحل دریافت خسارت

 

مراجعه شخص بیمه گذار به همراه مدارک به شعبه پرداخت خسارت و یا نمایندگی صادر کننده بیمه خود جهت اعلام خسارت
اعلام خسارت
تشکیل پرونده
بررسی پرونده توسط واحد خسارت و اعزام کارشناس جهت بازدید از محل
صدور چک در وجه بیمه گذار