اعتماد شما، اعتبار ماست

09128893157 -33914990

 

 

 

 

 

مدارک لازم جهت دریافت خسارت

 

برگه اعلام خسارت بیمه گذار با شرح حادثه و نام مورد بیمه
اصل بیمه نامه
گزارش بازدید اولیه
برگه تعهد نامه بیمه گذار
کارت ملی بیمه گذار
کپی برابر اصل برگه بازجویی
کپی برابر اصل شکوائیه بیمار
کپی برابر اصل شکوائیه وراث (در صورت رخ‌دادن فوت)
کپی برابر اصل نظریه کمیسیون پزشکی
کپی برابر اصل رأی دادگاه

 


مراحل دریافت خسارت

 

مراجعه شخص بیمه گذار به همراه مدارک به شعبه پرداخت خسارت و یا نمایندگی صادر کننده بیمه خود جهت اعلام خسارت
اعلام خسارت
تشکیل پرونده
بررسی پرونده توسط واحد خسارت و اعزام کارشناس جهت بازدید از محل
صدور چک در وجه بیمه گذار