اعتماد شما، اعتبار ماست

09128893157 -33914990

 

 

 

 

 

مدارک لازم جهت دریافت خسارت

 

برگه اعلام خسارت بیمه گذار با شرح حادثه و نام مورد بیمه
اصل بیمه نامه
گزارش بازدید اولیه
برگه تعهد نامه بیمه گذار
کارت ملی بیمه گذار

 


اگر فوت رخ نداده باشد:


مدارک زیر از بیمه‌گزار/زیان دیده/نمایندگان بیمه گزار تحویل گرفته می‌شود:
صورت‌حساب بیمارستان
قبوض پرداختی
شرح عمل جراحی
خلاصه پرونده بیمارستان
شناسنامه و کپی شناسنامه مصدوم
کارت ملی و کپی کارت ملی مصدوم
فرم “گواهی پزشک معالج” تکمیل شده
کپی برابر اصل لیست تامین اجتماعی (فقط برای پروژه ‌های عمرانی)

 


اگر فوت رخ داده باشد:


مدارک زیر از بیمه‌گذار/زیان دیده/نمایندگان بیمه گذار تحویل گرفته می‌شود:
کپی برابر اصل گواهی فوت
کپی برابر اصل شناسنامه باطل‌شده
کپی برابر اصل گزارش نیروی انتظامی
کپی برابر اصل بازپرس کار و امور اجتماعی
کپی برابر اصل گزارش پزشکی قانونی (معاینه جسد)
کپی برابر اصل گواهی حصر وراثت
کپی برابر اصل لیست تامین اجتماعی (فقط برای پروژه ‌های عمرانی)

 


مراحل دریافت خسارت

 

مراجعه شخص بیمه گذار به همراه مدارک به شعبه پرداخت خسارت و یا نمایندگی صادر کننده بیمه خود جهت اعلام خسارت
اعلام خسارت
تشکیل پرونده
بررسی پرونده توسط واحد خسارت و اعزام کارشناس جهت بازدید از محل
صدور چک در وجه بیمه گذار