اعتماد شما، اعتبار ماست

09128893157 -33914990

 

 

 خسارت  تمام خطر پیمانکاران

 

 

مدارک لازم جهت دریافت خسارت

 

 

برگه اعلام خسارت بیمه گذار با شرح حادثه و نام مورد بیمه
اصل بیمه نامه
اصل رسید پرداختی حق بیمه
گزارش بازدید اولیه
برگه تعهد نامه بیمه گذار
کارت ملی بیمه گذار


نامه اعلام خسارت براساس فرم ریز متره و صورت کارکرد مالی
صورت وضعیت قبل و بعدازوقوع حادثه
صورت وضعیت مربوط به حادثه
صورتجلسات کارگاهی مرتبط باحادثه
صورتجلسه تنظیم شده توسط کارشناس بیمه گرکه به تاییدبیمه گذار (کارفرما و پیمانکار) ،‌دستگاه نظارت و مشاور رسیده باشد
عکس وفیلم ازمحل حادثه
جدول زمانبندی پروژه
پلن اصلی پروژه
گزارش هواشناسی (درصورتیکه حادثه ناشی ازسیل،بارندگی ویاطغیان آب باشد)
فهرست بهای پروژه
پیمان ومنضمات آن شامل شرایط عمومی،‌خصوصی وفنی

 

 


مراحل دریافت خسارت

 

مراجعه شخص بیمه گذار به همراه مدارک به شعبه پرداخت خسارت و یا نمایندگی صادر کننده بیمه خود جهت اعلام خسارت
اعلام خسارت
تشکیل پرونده
بررسی پرونده توسط واحد خسارت و اعزام کارشناس جهت بازدید از محل
صدور چک در وجه بیمه گذار