اعتماد شما، اعتبار ماست

09128893157 -33914990

 

 

 

 

 

بیمه نامه های:

 

ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاران

شکست  ماشین آلات

تجهیزات  الکترونیکی

ریسک های تکمیل شده ساختمانی

 

 

 

مدارک لازم جهت دریافت خسارت

 


برگه اعلام خسارت بیمه گذار با شرح حادثه و نام مورد بیمه
اصل بیمه نامه
اصل رسید پرداختی حق بیمه
گزارش بازدید اولیه
برگه تعهد نامه بیمه گذار
کارت ملی بیمه گذار
نامه اعلام و ادعای خسارت شامل علت وقوع حادثه ، قطعات آسیب دیده و مبلغ مورد ادعا
عکس و یا فیلم از مورد حادثه مستندات مربوط به ارزش مورد بیمه
صورتجلسه بازدید خسارت که به تایید بیمه گذار رسیده باشد.

 

 


مراحل دریافت خسارت

 

مراجعه شخص بیمه گذار به همراه مدارک به شعبه پرداخت خسارت و یا نمایندگی صادر کننده بیمه خود جهت اعلام خسارت
اعلام خسارت
تشکیل پرونده
بررسی پرونده توسط واحد خسارت و اعزام کارشناس جهت بازدید از محل
صدور چک در وجه بیمه گذار