اعتماد شما، اعتبار ماست

09128893157 -33914990

 

روش دوم : شماره گیری شماره #9668*770*

در مرحله اول با شماره گیری#9668*770* وارد سیستم پرداخت می شویم

 

 

 

 

 

در مرحله دوم شماره نوع اقساط بیمه نامه خود را که بیمه عمر و پس انداز می باشد وارد می نماییم

 

 

 

 در مرحله سوم شناسه پرداخت بیمه نامه خود را وارد می نمایید

 

 

 

 

 در مرحله چهارم نام و نام خانوادگی شما و یا بیمه شده ، حق بیمه این قسط و تاریخ سررسید شما را نمایش داده و در صورت صحیح بودن ادامه را انتخاب می نماییم

 

 

 

 

 

 

در مرحله پنجم شماره بیمه نامه شما را نیز نمایش داده و با انتخاب گزینه پرداخت وارد بخش پرداخت با وارد نمودن مشخصات حساب بانکی خود می شوید که با وارد نمودن شماره کارت بانکی ، رمز دوم پرداخت شما انجام می شود

مشتری گرامی لطفا شماره رسید اعلامی را در محلی نگهداری نمایید