اعتماد شما، اعتبار ماست

09128893157 -33914990

بیمه نامه درمان تکمیلی

بیمه نامه درمان تکمیلی

     بیمه نامه درمان گروهی جزء بیمه های اشخاص میباشد که شرکت ها و سازمانها برای پوشش هزینه های درمان کارکنان خود آن را درخواست میدهند. در واقع شما با پرداخت حق بیمه در دوران سلامت انتظار پوشش هزینه‌های درمانی در دوران بیماری را خواهید داشت. مدت بیمه‌نامه درمان گروهی یا بیمه تکمیلی، یک سال است. معمولاً تاریخ سررسید هم دقیقاً همان ساعت و روز، در سال آینده خواهد بود.

 

 

ویژگی متقاضیان بیمه نامه درمان تکمیلی

* در بیمه نامه درمان تکمیلی بایستی حداقل 50 نفر از طرف شرکت و یا سازمان بیمه گذار به شرکت بیمه معرفی شود.


* کلیه پرسنل باید تحت پوشش بیمه های درمان معمولی مانند سازمان تامین اجتماعی یا سازمان خدمات درمانی  و یا سازمان خدمات نیروهای مسلح (ارتش) باشند.


* حداقل 50% کارکنان سازمان متقاضی بیمه درمان تکمیلی ‌باشند.

 


  

   _ تعهدات و پوشش ها

 

   _ مراکز درمانی طرف قرارداد

 

   _ بیمارستان های طرف قرارداد

 

   _ تعرفه های پزشکی