اعتماد شما، اعتبار ماست

09128893157 -33914990

بیمه مان

     بیمه عمر از دیدگاه حقوقی، قراردادی است که به موجب آن بیمه‌گر در مقابل دریافت حق‌بیمه از بیمه‌گذار متعهد می‌شود که در صورت فوت و یا حیات بیمه‌شده در زمان معینی مبلغی به عنوان سرمایه و یا مستمری به استفاده‌کننده (بیمه‌گذار یا شخص ثالث) تعیین شده از طرف او و یا وراث قانونی بپردازد.
     خطر فوت در بیمه‌های عمر، به هر علت و شامل انواع بیماری‌ها و حوادث می‌باشد و فقط هزینه‌های جنگ و خودکشی از آن مستثنی شده، تنها تحت ضوابط خاصی تحت پوشش قرار می‌گیرند.


     هدف اساسی بیمه‌های عمر ایجاد، جمع آوری ذخایر مالی، سرمایه‌گزاری، کسب سود حاصله از سرمایه‌گزاری و نهایتاً ایفای تعهدات شرکت بیمه‌گر در قبال استفاده‌کنندگان می‌باشد.


     در بیمه‌های عمر، بیمه‌گذار با پرداخت حق بیمه معینی -به صورت ماهیانه، سالیانه یا یکجا-، مبلغ معینی را پس از پایان مدت بیمه دریافت خواهد کرد و در صورت فوت بیمه شده در طول مدت قرارداد، مبلغ مقرر به استفاده کنندگان تعلق می‌گیرد.

 

 

پوشش های بیمه عمر

دریافت وام :

جهت دریافت وام پس از 2 سال از شروع بیمه نامه خود بعد از تماس با این نمایندگی مدارک خود را به شرح ذیل برای دریافت وام آماده نموده و برای ما ارسال می نمایید تا پس از دریافت چک وام برای شما ارسال گردد

  • اصل بیمه نامه 
 • کارت ملی بیمه شده و بیمه گذار

 

 دریافت غرامت امراض خاص ، سرطان ، از کارافتادگی ، نقص عضو  و هزینه های پزشکی در اثر حادثه  :

جهت دریافت هزینه های بیماری همچون سرطان ، امراض خاص ، از کارفتادگی ، نقص عضو و هزینه های پزشکی در اثر حادثه بعد از تماس با این نمایندگی مدارک خود را به شرح ذیل برای دریافت این هزینه ها آماده نموده و برای ما ارسال می نمایید تا پس از دریافت چک این هزینه ها برای شما ارسال گردد

  • کلیه مدارک پزشکی 
  • اصل بیمه نامه
 • کارت ملی بیمه شده و بیمه گذار

 

دریافت سرمایه فوت به هر علت و سرمایه فوت به علت حادثه توسط وراث :

جهت دریافت سرمایه فوت به هر علت و سرمایه فوت در اثر حادثه بعد از تماس با این نمایندگی مدارک خود را به شرح ذیل برای دریافت این هزینه ها آماده نموده و برای ما ارسال می نمایید تا پس از دریافت چک این هزینه ها برای شما ارسال گردد

  • گواهی فوت 
  • جواز دفن
  • برگه پزشک قانونی
  • اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی
 • اصل بیمه نامه

 

بازخرید کردن بیمه نامه :

جهت بازخرید کردن بیمه نامه خود بعد از تماس با این نمایندگی مدارک خود را به شرح ذیل برای دریافت سرمایه خود آماده نموده و برای ما ارسال می نمایید تا پس از دریافت چک مربوط به این سرمایه برای شما ارسال گردد

  • اصل بیمه نامه 
 • کارت ملی بیمه شده و بیمه گذار


 
_ مزایای بیمه مان
 
۱. نداشتن محدودیت سنی و امکان صدور بیمه نامه از بدو تولد.
 
۲. پرداخت ۵ تا ۳۵ برابر حق بیمه سالیانه به استفاده کننده(گان) در صورت فوت بیمه شده با توجه به شرایط بیمه نامه. 
 
۳. پرداخت ۵ تا ۱۴۰ برابر حق بیمه سالیانه به استفاده کننده(گان) در صورت فوت بیمه شده بر اثر حادثه (پوشش فوت به هر علت + پوشش حادثه).
 
۴. پرداخت تا ۱۰۰ درصد سرمایه فوت به هر علت در صورت نقص عضو و یا از کار افتادگی کلی و جزئی دائم بیمه شده در اثر حادثه.
 
۵. پرداخت تا ۲۰ درصد سرمایه فوت به هر علت برای هزینه های پزشکی ناشی از وقوع خطرات مشمول بیمه های حوادث به بیمه شده.
 
۶. پوشش تکمیلی معافیت از پرداخت حق بیمه و برخورداری از حداکثر مزایای بیمه زندگی در صورت از کار افتادگی کامل و دائم بیمه گذار بر اثر حادثه تا پایان مدت بیمه نامه.
 
۷. پرداخت ۱ تا ۳ برابر آخرین حق بیمه پرداختی سالیانه بیمه گذار و به مدت ۱۰ سال، در صورت از کارافتادگی کامل و دائم بر اثر حادثه بیمه شده.
 
۸. پوشش رایگان فوت در اثر حادثه تا زمان صدور و حداکثر به مدت ۷ روز.
 
۹. پرداخت ۲۵ درصد سرمایه فوت و حداکثر به میزان اندوخته ریاضی بیمه گذار به بیمه شده هایی که در آخرین سال حیات خود قرار دارند.
 
۱۰. پرداخت تا ۲۵ درصد سرمایه فوت و حداکثر به میزان ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت بلاعوض در صورت ابتلا شدن بیمه شده به یکی از امراض خاص و یا پیوند اعضاء اصلی بدن.
 
۱۱. پرداخت تا ۵۰ درصد سرمایه فوت و حداکثر به میزان ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال به صورت بلاعوض در صورت ابتلا شدن بیمه شده به بیماری سرطان.
 
۱۲. امکان ادامه پوشش های تبعی بیمه نامه در صورت عدم پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار و تامین حق بیمه از محل ذخیره ریاضی.
 
۱۳. بیمه گذار علاوه بر سود علی الحساب تضمینی، در ۸۵ درصد منافع حاصله از سرمایه گذاری بیمه گر بر روی ذخیره بیمه نامه مشارکت دارد.
 
۱۴. امکان تبدیل کل یا بخشی از اندوخته بیمه نامه به بیمه بازنشستگی در پایان مدت بیمه نامه.
 
۱۵. امکان دریافت وام تا ۹۰ درصد ارزش بازخریدی بیمه نامه از پایان سال دوم بدون نیاز به ضامن.
 
۱۶. امکان بازخرید کل یا بخشی از بیمه نامه بدون محدودیت زمانی، در صورت وجود ارزش باز خریدی.
 
۱۷. معافیت استفاده کنندگان از مالیات بر درآمد وارث.
 

 

     جدول بیمه زندگی مان برای فرد 30 ساله با اعمال پوشش های فوت، نقص عضو، امراض خواص و سرطان، معافیت و مستمری و افزایش 10 درصد سالیانه حق بیمه و سرمایه فوت به شرح ذیل می باشد:


                                                                                                                                                                                                     (ارقام به ریال می باشند)

سال حق بیمه سالانه سرمایه فوت به هر علت سرمایه فوت به علت حادثه امراض خاص پوشش سرطان ارزش بازخرید
1 6.000.000 150.000.000 450.000.000 37.500.000 75.000.000 3.696.200
5 8.784.600 219.615.000 658.845.000 54.903.700 109.807.500 35.950.600
10 14.147.600 353.692.000 1.061.076.400 88.423.000 176.846.000 139.338.200
15 22.784.900 569.624.700 1.708.874.200 142.406.100 284.812.300 384.672.300
20 36.695.400 917.386.300 2.000.000.000 200.000.000 300.000.000 934.587.200
25 59.098.300 1.477.459.900 2.000.000.000 200.000.000 300.000.000 2.119.252.900
30 95.178.500 2.000.000.000 2.000.000.000 200.000.000 300.000.000

 

 

 


          بیمه عمر   ____________________________________________

  

     سئوالات متداول بیمه عمر (زندگی مان)

     مراکز پرداخت خسارت بیمه ایران